Základní informace - Pravidla - O světě - Obecné znalosti
Obecné znalosti
...

Tvorstvo

Elfové, lidé a další bytosti uctívající Iawana sami popsali (nevěřící často používají jiné rozdělení) všechno, co projevovalo nějaké známky života. Vznikl podrobný systém rozčleňující veškeré tvorstvo do skupin. Každé skupině bylo dáno jméno a učenci sepsali mnoho odborných knih o jejím charakteru a původu. Znalost tohoto systému je všeobecně považována za zbytečnou, minimálně pro potřeby většiny lidí. Bývá však běžné, že každý se postupem času naučí zlomku pokročilých znalostí o životě ve světě. Zde uvádíme to málo, co pravděpodobně bude ovládat i Vaše postava.

Moudří

Do této skupiny patří lidé, elfové, trpaslíci, půlelfové, hobiti a temní elfové. Jejich popis najdete v sekci rasy. Nejdůležitějším faktem je, všichni výše vypsaní byli stvořeni Iawanem.

Zvířata

Asi není třeba příliš líčit, co si pod tímto pojmem představit. Všem zvířatům dalo život jedno z Dětí Iawana a Iewe. V Norgathu se nejběžněji vyskytují vlci, lišky, medvědi, srny, jeleni, sokoli a jim příbuzní tvorové.

Zvrácení

- společné označení pro vše živé, co vzešlo ze Zla, z krvavých obětí a hrůzných rituálů. Mrtvá těla ovládaná nečistými kouzly, nestvůrné živočichy a mnoho jiných odporností.

Autor: ...