Základní informace - Pravidla - O světě - Obecné znalosti
O světě
...

Seznam ras a druhů
 

Humanoidní bytosti:
Lidé
Elfové
Trpaslíci
Hobiti
Gnomové
Trollové
Dryády


Magické bytosti:
Vlkodlaci
Eterální bytosti
Upíři
Nemrtví
Démoni
Elementálové


Zvířata obyčejná i magická:
Běžná zvířata
Jednorožci
Fénixové
Bazilišci
Gorgony
Vážky
Ještěři

Autor: ...


...

Humanoidní bytosti

Lidé

Dominantní a nesmírně přizpůsobivá rasa, rozšířená po celém Ilbesu. Vzhledově se liší oblast od oblasti a člověk od člověka. Normálně se lidé dožívají 60-90 let. Měří 150-200 centimetrů, s tím, že lidé se severu jsou obvykle vyšší než jižané.
Nahoru


Elfové

Vyskytují se po celém Ilbesu, ale jen na málo místech (knížectví v lesích Alledoru) se dá najít výlučně elfské osídlení. Jako lidé, i elfové se vyskytují v napohled odlišných rasách.

Životní styl elfů je poněkud volnější než lidský, elfové se totiž, přestože nejsou pravdivé povídačky o elfské nesmrtelnosti, dožívají několika set let. Téměř nikdy neobdělávají půdu nebo neprovozují řemeslo, žijí ze dne na den, z toho, co jim země nebo lidé dají (což nevylučuje krádeže…). Vzhledově se, až na špičaté uši a absenci vousů, neliší od lidí.
Nahoru


Trpaslíci

Ilbeští trpaslíci žijí v rozsáhlých a nesmírně bohatých říších pod horami. Mezi ostatní národy chodí málo, a pak to jsou buď válečníci (s typickou sekyrou, helmou a zbrojí a se zálibou v dýmce a pivě), nebo zruční (prý nejzručnější na světě) řemeslníci cestující za obchodem – jedoucí draze prodat své schopnosti.

Vousatí trpaslíci jsou menší, rozložitější a odolnější než lidé. Běžně se dožívají 140 -180 let.
Nahoru


Hobiti

Malý nárůdek významem, počtem i vzrůstem. Hobiti nikdy nevytvořili nějakou mocnou říši, žijí v míru vedle lidí a nemíchají se do cizích sporů a válek. K bydlení si vybírají příjemné pláně s dobrou půdou pro zemědělství (které je v podstatě jejich jediným zdrojem obživy).

Malí človíčci s velkým břichem, kteří kolem stovky po spokojeném životě spokojeně umřou.
Nahoru


Gnomové

Gnomové obvykle sídlí v přítomnosti trpaslíků. Nejvíce se jich nachází v Dolově a Kutakově. I přes svou velikost, mají tyto bytosti velký magický potenciál. Věnují se konstruktérství , obdělávání menších políček a práci s drahými kovy.

Gnomíci jsou podstatou zakrslí lidé, přežívajíci v azylu u trpaslíků nebo hobitů.
Nahoru


Trollové

Národ vychytralých horských poloobrů. S ostatními rasami se většinou nepřátelí. Rasa má několik mutací, podle oblasti – ledoví trollové na dalekém severu, jeskynní v horách Norgathu, pouštní na jihu Ghornu… Trollí inteligence snese srovnání s lidskou – trollové žijí v kmenech vedených šamany, uctívají určité přírodní síly – někteří badatelé se domnívají, že jde v podstatě o druidismus.

Trollové jsou vysocí okolo 2,5metru, s dlouhými pažemi a výrazně vyčnívajícími kly. Disponují obrovskou silou - bojují různými primitivními palicemi a sekerami. Živí se hlavně lovem, neobdělávají půdu a mají jen malé zkušenosti v práci s kovy nebo kamenem.
Nahoru


Dryády

Vzácná rasa žijící v hlubokých lesích Alledoru, Norgathu a Mlhavy. Jsou úzce spojeny se stromy, ovládají nízkou magii/druidství. S ostatními rasami vycházejí vcelku dobře, nejblíže mají k elfům (z nichž se pravděpodobně vyvinuly).
Nahoru


Vlkodlaci

Chyba systému Vayae. Podle některých verzí vznikli po onemocnění těhotné vlčice magickou vzteklinou, jiné zase praví, že je to prokletí Bohů, další mluví o nepovedeném magickém experimentu (který měl mít za účinek vytvoření člověka s vlčími fyzickými vlastnostmi), někdo má dokonce vlkodlaky za výsledek přímého křížení člověka s vlkem. Přejděme od dohadů k faktům. Vlkodlaci jsou lidé, kteří se v noci mění na tvory podobné vlkům (ne naopak, lidská stránka je prokazatelně dominantní) - jako takoví nemají lidské normy chování a zabíjí. Lidská a vlčí stránka koexistují v mírumilovné cyklické schizofrenii. Vlkodlaky Bohové ústy svého Řádu odsoudili k pronásledování – zatím ale unikají vyhubení.
Nahoru


Eterální bytosti

Donedávna jedna z neznámých dimenzí byla jedním z rady mágů Norgathu, Allegorem otevřena, a na tento svět vstoupily eterální bytosti. V jejich dimenzi zřejmě neexistuje rozměr prostoru, což má za následek jejich podivné vlastnosti v naší dimenzi. Eterální bytosti zřejmě dělají cokoli, co jim Char (démon v Allegorovi) přikáže, tedy mají velice špatnou pověst.

84 po B. - Elitní jednotka regenta Derania dopadla démona Chara a vzhledem k jeho přečinům jej okamžitě popravila. Oddělením jeho duše od tělesné schránky ztratil veškerou moc a tím se zacelila i trhlina v magickém proudění.

jaro 85 po B. - Norgathští pohraniční zpravodajci ověřují pravost nalezené zprávy ze Západní Mlhavy o údajném šíření nového typu eterální energie v magickém cyklu. Mezi alchymisty a démonology se často diskutuje o jakési formě "volného éteru". Někteří tvrdí, že jde o jakousi pružnou hmotu. Jiní zase tvrdí, že je to plyn a vymýšlí další spekulace.
Nahoru


Upíři

Rasa, která se vyvinula při odvěkém útěku lidstva před smrtí. Upíři musí měnit krev, jinak zemřou… Rozšířeni po celém světě, ovšem neznámo v jakých počtech – upíři se museli vždy skrývat, tyto špinavé, slintající a krvelačné bestie totiž nezřídka zabily člověka…
Nahoru


Nemrtví

Magicky zautomatizovaná těla… Nemrtví povstávají na příkaz nekromantů, jsou to absolutně poslušní služebníci. Řádem Iawena a Iawe zatracované bytosti.
Nahoru


Démoni

Zhmotnění stabilnějších vírů z dimenze magie. Nevypočitatelní, obávaní i pomáhající. Démony se zabývají a přivolávají se nejrůznější démonologové.
Nahoru


Elementálové

Bytosti ohně, vody, vzduchu a země, tedy základních pralátek z První dimenze. Do našeho prostoru se dostávají jako efekt přílišné interakce mezi elementy nebo magicky přivoláni.
Nahoru


Běžná zvířata

Po celém Ilbesu se vyskytují primárně užitková zvířata (skot, prase, ovce…), sekundárně užitková (pes, kůň, kočka), obvyklá divoká (vlk, medvěd, rys, kuna, jelen, srnec…) s místními modifikacemi. Na jihu Ghornu a na jih od Ghornu žijí jiná zvířata (jako lev, antilopa), na úplném severu Ilbeského poloostrova žijí podobná zvířata v jiném druhovém rozložení, zastoupení.
Nahoru


Jednorožci

Toto velmi vzácné zvíře se vyskytuje jen v nejhlubších lesích. Samozřejmě je pro něj typický roh (údajně s magickými účinky) uprostřed čela, bílo-stříbrná barva a… To je asi vše, ostatní jsou jen vzájemně se vyvracející dohady (lidská inteligence , schopnost řeči, agresivita, mírnost, léčivé účinky drcených kopyt, krve, nauka, že jednorožec je vyvoleným zvířetem Bohů…)
Nahoru


Fénixové

Existuje? Je to jen mýtus? Vyvrátit existenci magického tvora je nesmírně obtížné… Zprávy o fénixovi se ve větší míře objevují jednou za sto let, což jim přidává na důvěryhodnosti – naposled to bylo v Roce Bitvy. Fénix by měl být ohnivý pták, který je nesmrtelný – vždy znovu se zrodí ze svého popelu. Proč ho hledat? Magie, zbohatnutí, zvědavost, touha pochopit a přijmout nesmrtelnost…
Nahoru


Bazilišci

Tito ještěři se skrývají po celém Ilbesu, jen málokdy se na ně ale přijde – jednak nejsou příliš aktivní (vydrží dlouho bez potravy a pohybují se málo), a také, kdo baziliška najde, nepřežije. Baziliškové nejsou útoční, nicméně v ohrožení se brání – legendy o pohledu, který mění v kámen, jsou zřejmě pravdivé, právě tak jako dohady o smrti v jeho zubech.
Nahoru


Gorgony

Kráva, řekli si vesničané a pohádali se o ni. Vesnice vymizela z mapy… I takové historky se občas objevují. Gorgony jsou produktem magických experimentů – snahy o přeměnu látek. Tedy, gorgona mění dotykem hmotu živočišného těla v kámen (konkrétněji v rulu). Gorgony se vyskytují poměrně běžně od Alledoru po Mlhavu – nejsou útočné, jen je třeba dávat si pozor.
Nahoru


Vážky

Podél většiny řek a v horách žijí podivné vážky – útočné bestie velikosti hobita. Ačkoli se obří vážky vymykají běžným měřítkům, nevznikly magicky – byly prostě stvořeny, (zřejmě) aby obzvláštňovaly svět. Ročně zabíjejí desítky lidí, zvlášť dětí, přesto jsou poměrně běžné – je těžké lovit létající hmyz, a při hustotě osídlení se mají vážky pořád kde skrýt.
Nahoru


Ještěři

V lesích a horách medvědi a vlci, na pláních, kolem řek a v jezerech ještěři – schéma šelem Ilbesu. Podle zaznamenaných pozorování se ještěři vyznačují iracionální agresivitou a jejich inteligence je nižší než například vlčí. Ještěři jsou vysocí asi jako člověk, někteří chodí po dvou nohách, jiní po čtyřech. Z jejich kůže se vyrábí boty, oblečení a nejrůznější doplňky (třeba opasky), zuby, drápy a případnými rohy se chlubí lovci… ještěři jsou užitečná zvířata.
Nahoru


Autor: ...