Základní informace - Pravidla - O světě - Obecné znalosti
O světě
...

Zákony

Zde uvádíme nejdůležitější body zákoníku, které jsou známy průměrnému občanovi. Celý zákoník je o něco obsáhlejší, ale nazpaměť ho samozřejmě nikdo nezná, stejně jako v reálném světě.

Obchodní zákony

Každý, kdo provozuje obchodní činnost k tomu musí mít oprávnění v podobě certifikátu, který se nazývá Obchodní glejt. Vystavit tento certifikát mohou pánové z Ghornské obchodní prospekce.

Všechny osoby na pozemku hraďiště jsou vázány Obchodními pravidly vydanými Ghornskou obchodní prospekcí.


Majetkové zákony

Týkají se hlavně daní. Daně v příslušném městě a jeho okolí vybírá garda a platí je všicni občané a šlechtici. Kdo není občan (což se týká v podstatě pouze cizinců), daně neplatí, ale má jisté nevýhody, co se týče práv. Daně vypisuje kníže každý měsíc. Platí je veškeré obyvatelstvo Harg Torsidu.


Trestní zákony

Tradiční úřad městského soudce náleží odnepaměti rodině Sanovců. Přečiny spáchané mimo město posuzuje kníže.

Několik příkladů provinění a trestů

vražda -> smrt (šlechtic stětí, občan oběšení)
velezrada -> smrt
krádež -> od pokuty po smrt (podle závažnosti)
neplacení daní -> zabavení majetku, nucené práce
nekromancie a sektářství -> bičování až upálení

Další přečiny:

znásilnění, ublížení na zdraví, výtržnictví, cizoložství, žhářství, mučení (gardě se povoluje), obchod se zakázanými látkami nebo jejich užívání, zneužití magie, pašování

Z městského zákoníku

Platí dovozní clo
zákaz tasení zbraně ve městě
žebrání je povoleno pouze od úsvitu do soumraku

Autor: ...