Základní informace - Pravidla - O světě - Obecné znalosti
Obecné znalosti
...

Významné osobnosti

Gorthos
Iriquindae
Miven
Rubáš - velekněz řádu Iawana a Iewe
baron Elron - velkovévoda z Narkinu
baron Dunar - vévoda z Narkinu
Regent Audon Deranius
Elfin - světlonoš
Gavin - drakobijec


Gorthos

Nekromant Gorthos pravděpodobně disponuje větší magickou mocí i početnějšími hordami než Char. Po Ilbessu se pohybuje již několik set let, země si na něj zvykly a on sám se pravděpodobně nesnaží o nesmyslné ovládnutí světa hrubou silou; radši jím nenápadně hýbe, jak se mu zrovna hodí. Naposledy se ukázal v Kel Namhadu krátce před zraněním krále Iriquindaeho, nicméně rychle zmizel, aniž by bylo zřejmé, o co mu vlastně šlo. Zdá se, že jeho nemrtvým hordám byla ponechána (či vštípena?) svobodná vůle, takže se potulují po kraji a škodí i pomáhají; nic není jisté...

Mezi stromy se šeptá o hrůzostrašném souboji, který si Gorthos připravuje. Nahoru


Miven

Miven určila volbou manžela směřování celého království (zlí jazykové dodávají – Bohové, pomozte jí od špatného svědomí, a to přes několik známých princezniných výroků o tom, že svého muže si může narozdíl od svého otce vážit či že král zahanbí na poli cti mnohé šlechtice). Při jistém incidentu zemřela, ale královská rodina existuje pod mocí Bohů – bylo jí umožněno vrátit se v nehmotném těle, což jí zajišťuje všemožnou bezpečnost, král se jí naštěstí dotýkat může (romantici tvrdí, že z lásky, cynici vymýšlí hypotézy o magii). Miven nedávno porodila dceru, dědičku trůnu, pojmenovanou na počest slavné velekněžky Elfin.  Spolu s králem se stáhla po narození dcery do ústraní.  
Nahoru


Regent Audon Deranius

Zázračný vzestup dříve opomíjeného talentu pokračuje. Bývalý kapitán, bývalý generál, bývalý velitel armády, dnešní doživotní regent. Snad zachrání Norgath ve vyhrocené krizi posledních týdnů.
Nahoru


Iriquindae

Osudem pronásledovaný král přenechal po narození dcery vládu věrnému Deraniovi, opustil politiku a žije s rodinou "na jakémsi klidném místě".
Nahoru


Rubáš - velekněz řádu Iawana a Iewe

Rubáš je poněkud výstředním služebníkem Iawen, na kněze zastává dosti netradiční postoje, co se týče alkoholu a žen. Řádu slouží již od nepaměti a ačkoliv šel, lidově řečeno, z průseru do průseru, vždy se nakonec vše v dobré obrátilo. Dnes je již další slavnou osobností z okruhu kolem Gren a spol. Král jej loni jmenoval představeným Řádu Boha a Bohyně, namísto hrdinsky padnuvšího Valandila. To vyvolalo celkem zajímavé komentáře ze strany mnohých starších a konzervativnějších kleriků: "Z bláta do louže, po bezvěrci jsme dostali pijana. Vážnost našeho řádu nutně upadá". Rubášovi však zůstal jeho neochvějný optimismus a hrdě prohlašuje, že povede Řád vstříc světlým zítřkům.
Nahoru


Gavin - drakobijec

První proslavivší se z řad Gren a spol. V bitvě u Forwistu (toho menšího, u Hvozdu) zasadil smrtelnou ránu strašlivému nemrtvému drakovi licha Gortha. Sympatizuje s Řádem jakožto subjektem, který ho podporuje při jeho nebezpečných výpravách.
Nahoru


baron Elron - velkovévoda z Narkinu

Po vesnicích Norgathu kolují báchorky, že byl vězněn Lanasajem v Harnothu a že prchl s pomocí Šípových kumpánů. Zejména v jižních pohraničních oblastech Norgathu panuje zvýšené napětí a strach z činností v Západní Mlhavě. Také se říká, že si prý Elron Šípa a jeho špinavce za své peníze koupil, aby pro něj vynokávali další špínu. Mnoho vzdělanců začalo přemýšlet o otázce, co se děje za stěnami prastaré ghornské pevnosti Narkin?

Posledních několik měsíců o Elronovi nebylo ani slechu. Mezi obyvateli hraďiště se šušká, že se Elron bojí příchozích Anaků natolik, že nechal zmobilizovat celý Narkin a Kult Spravedlnosti. Stejně tak na tom je i zdemoralizovaný Ghorn. Armáda Ghornu nyní však nemá jednotné vedení, a tak se vojáci rozdělili do polovojenských jednotek s vlastními zájmy. Je v tomto nevýhodném postavení ohrožen Norgath a Arlenovo hraďiště? Arlenovi zpravodajci z pohraničí hlásí formující se vojenské jednotky ghornských vojáků v oblasti severovýchodního pahorku Ahb´Aidad v Západní Mlhavě (severně od Lapkova).
Nahoru


baron Dunar - vévoda z Narkinu

Dříve chudý občan Norgathu, dnes již bohatý a vlivný muž. Zvláštní je, že do Narkinu vstoupil před dvěma roky, za celou dobu však ani jedinkrát neopustil hrad. Norgathské panstvo polemizuje, proč tento klidný muž vložil své ambice do správy Narkinu. Někteří si dokonce myslí, že byl v Narkinu zamordován. Ostatně toto lze těžko posuzovat, neboť Narkin je tak pečlivě střežen, že z něj unikne jen minimum informací.
Nahoru


Elfin - světlonoš

Bývala jednou z největších osobností Řádu, nejsvětější, vrchol dobra, naděje světla. Všeobecně se očekávalo, že převezme úřad představené a pozvedne Řád k novým výšinám. Osud či Bohové tomu však nechtěli, Elfin zabili Gorthovi nemrtví u Forwistu a úřad představeného převzali Valandil a Rubáš, což vystavilo a vystavuje Řád nelehkým zkouškám. Naštěstí Bohové ponechali Elfin na světě v podobě Světlonoše.
Nahoru

Autor: ...