Základní informace - Pravidla - O světě - Obecné znalosti
Obecné znalosti
...

Kriminální živly

Lopata
Šíp


Lopata - HP

Bývalý vůdce harnothského "kopáčského gangu". Na něm a jeho skupině je nejzvláštnější, že k nim nejdou přiřadit zločiny. Prý se několikrát dopustili krádeží surovin z dolů a pokoušeli se padělat peníze, ale nic závažnějšího, přesto je malá skupinka lidí, kteří proti nim brojí.
Nahoru


Šíp

Šíp se dá považovat za ztělesnění zločinu. Prostí lidé s ním sympatizují, ale vedení státu ho nenávidí. Jen málo lidí s ním přežilo setkání. Kdo jej viděl, ho popisuje jako postavu zahalenou v černé roušce a černobílé masce. Uprostřed masky vyčnívá jakýsi roh z prapodivného materiálu. Téměř v každém státu Illbesu je vypsána vysoká odměna na jeho hlavu. Jeho jméno vyniklo nejvíce po čistkách ve Forwistově rodině."Sedlák za práva sedláků." Říká se, že tajně pracuje pro velkovévodu Elrona z Narkinu. Jeho jméno je v legendách spojováno s Kultem Spravedlnosti. Rozpravy o této osobě můžete zaslechnout jak na venkově, tak při honosných pitkách. Čeho je tento člověk schopen?

Norgathští spekulují o tom, že Šíp a velkovévoda Elron jsou jen převleky jedné osoby. Někteří zase tvrdí, že velkovévoda řídí Kult Spravedlnosti propadlý temnu a Šíp Cech Spravedlnosti. Jak je tomu ve skutečnosti se asi nedozvíme.
Nahoru

Autor: ...