Základní informace - Pravidla - O světě - Obecné znalosti
Obecné znalosti
...

Klíčové postavy

Arlen Torsid - majitel hraďiště
Demiurg Dolvich - obchodní Prospektor
Chabarov - zesnulý mistr Řemeslnické federace
Sid - mistr Řemeslnické federaceArlen Torsid - majitel hraďiště Harg Torsid

Pevnost Harg Torsid zdědil po svém otci Radvalovi. Po vzniku "odboje" proti Anakům ho nabídl rebelům jako útočiště. Zdá se, že patří mezy ty, kteří Anaky považují především za politickou hrozbu, takže si rozumí především s mágem Norvinem. Arlen je bezpochyby značně inteligentní, podnikavý a umí se dobře chovat ve společnosti - ještě se nestalo, že by s někým nedokázal vyjít. Někoho možná může provokovat svým sebevědomým vystupováním, ale zatím se nenašel nikdo, kdo by mu to řekl do očí. Dále se o Arlenovi obecně ví, že dokud žil Radval, užíval si bezstarostného života, vyhledával dobrodružství a dokonce snad experimentoval s magií. Do pevnosti s Arlenem přijela i jeho dcera Nessa. Na tu její otec nedá dopustit.
Nahoru


Demiurg Dolvich - obchodní Prospektor

Tento elegantní a rázný gnom do Harg Torsidu dorazil teprve před dvěma týdny doprovázen ještě jedním prospektorem vysoce vážené Ghornské obchodní rady. Oba se samozřejmě Arlenovi při příchodu ihned prokázali patřičnými dokumenty. Jejich hlavním úkolem je dohlížet na stavbu hradiště a zajistit, aby se na urychlení prací na hraďišti podíleli všichni jeho obyvatelé. Chudým vesničanům a pionům dohazuje nějakou tu práci, což poukazuje na jeho sympatie k nižším vrstvám obyvatel. Obvykle se pohybuje kolem tržiště, kde hlídá, aby všechno klapalo, tak jak má a dbá na dodržování obchodního zákoníku.
Prodává dokument zvaný "Obchodní glejt", který je povinen u sebe mít každý člověk, který obchoduje na území hraďiště.
Nahoru


Chabarov - zesnulý mistr řemeslnické federace

Je to již dlouho, co se trpaslík Chabarov ujmul role mistra řemeslnické federace. Pocházel ze staré řemeslnické školy a jeho konzervativní zaměření mu kázalo držet se starých osvědčených postupů a poctivé práce. Novoty, jako stroje, alchimistické výbušniny, či dokonce magie, to byla slova, která jen těžce přenášel přes jazyk.
I když konkurence začala pomalu bohatnout, tak Chabarov pokračoval tak jak se mu zlíbilo. Lety se federace začala dostávat do úpadku, který se zdál v porovnání s ostatními cechy větší a větší. Mnozí se jistě ptají, proč nebyl mistr nahrazen někým schopnějším. Odpověď je jednoduchá. Řemeslníci ctí jakýsi kodex, který jim káže úctu k letitým zkušenostem a práci, kterou mistr pro cech vykonal. Po čtyřiceti letech Chabarovova mistrování byl cech v naprostém rozkladu. Těžba se stala nebezpečnou pro horníky a mnohé nástroje byly starší než samotní řemeslníci. Zpracování a výroba neprobíhaly také nijak výtečně vzhledem ke špatným surovinám. Párkrát se i zdálo, že se federace rozpadne. Paradoxně tomu zabránila mistrova smrt. V úctyhodném věku 89 let umírá Chabarov ve spánku a za sebou zanechává cech, který se ocitá na svém možném výrobním minimu.
Nahoru


Sid - mistr řemeslnické federace

Fungoval po dlouhou dobu jako prodloužená ruka řemeslnické federace. Byl často na cestách a v dalekých krajích, kde hledal odbytiště pro zboží a suroviny cechu. Nikdy to neměl jednoduché vzhledem k Chabarovově vládě. Co se týče samotné manuální práce, tak k té se nikdy neměl. V poslední době se dostával s mistrem do sporů. Největší rozepře nastala ve chvíli, kdy Chabarov rezolutně odmítal zavedení mechanických strojů do dolů, které by byl Sid schopen sehnat. I přes tyto rozdílnosti v názorech jméno dál plnil úkoly cechu a snažil se hledat co nejvíce odbytišť pro zboží cechu, které svým množstvím i kvalitou zaostávalo za konkurencí.
Po smrti starého mistra došlo k patové situaci, kdy své zájmy v boji o velení zamýšleli hájit horníci, kameníci a předáci kolem dřevorubců. Sid tuto situaci vyřešil způsobem svým vlastním. Jakožto účetní cechu měl přístup k penězům cechu a tak to zbylé málo utratil za nutnou modernizaci. Zadařilo se a mírně se podařilo pozvednout těžbu i výrobu. podařilo se mu rozšířit klientelu, protože již nebyl nikdo, kdo by mu stál v cestě. Mezi jeho největší úspěchy patří navázání smlouvy o spolupráci s nejsevernějším přístavem poloostrova Illbess Kirinskem (konkrétně s Kirinskou námořní společností). Momentálně Sid drží kontrolu nad cechem a vyhledává nějakého schopného řemeslníka, který by mohl převzít cech.

"Jeho uhrančiví a přísný pohled zůstavá každému vryt do očí."
Nahoru


Autor: ...