Základní informace - Pravidla - O světě - Obecné znalosti
O světě
...

Frakce

Berte jako orientační, ještě přibudou informace a může dojít k menším změnám.


Arlenova garda

Arlen si sám vybral několik dobře vyzbrojených jedinců jako svou osobní stráž. Vzhledem k tomu, že hradiště patří jemu, všichni zároveň uznávají gardu jako složku, která má dohlížet na pořádek v hradišti.


Část obvykle hlídá bránu, několik patroluje kolem tržiště a ti nejvěrnější stráží krk Arlena Torsida. Jejich dny jsou vyplněny běžnou nudnou rutinou, avšak poslední dobou je často volá Prospektor Dolvich s tím, že někdo porušuje obchodní zákonník.


Zástupci Iawen

Členové řádu víc než kdokoliv jiný usilují o to dozvědět se o Anacích co nejvíce a snaží se o to všemi prostředky. Složitou otázku představuje postoj k nově vzniklému náboženství. Mnozí se vedle konfliktů mezi náboženstvími bojí, že kvůli názorům na Anaky vzniknou neshody uvnitř Řádu. Mezi kleriky se ovšem vedle vysokých představitelů řádu, kteří řeší zmíněné otázky, najdou i prostí kněží, kteří především pomáhají, kde se dá.


Podle získaných spisů zástupci Řádu usoudili, že většina informací o Anacích vede z 9.st před Bitvou, kdy byl vypleněn Eastwick, sídlo původního Kultu Spravedlnosti. Hlavním představitelem kdysi býval templář a vznešený klerik Roderick z Eastwicku.


Mágové z univerzity

Ideál řádu a síly spojený s Anaky by měl mágy favorizovat. Odmítají přesto hodnoty hlásané novými návštěvníky? Berou Anaky jako hrozbu pro Norgath? Z principu nesnášejí kohokoliv, kdo se povyšuje? Nebo do hradiště přišli z úplně jiného důvodu? Motivace každého z nich může být různá. Sice se zdá, že spolupracují, ale nikdo nemůže vědět, že všichni sledují stejný cíl.


Ač se to na první dojem nezdá, je zřejmé, že mágové úpírají své zraky k zapečetěnému neprozkoumanému vchodu do podzemí nedaleko od hraďiště. Vchod vyzařuje tolik energie, že i těm zkušenějším kouzelníkům se zde dělá zle.


Lid

Vesničané, měšťané, přistěhovalci, všichni, co se přímo nehlásí k žádné oficiální instituci. Nelze je souhrně popsat, protože každý z nich je úplně jiný.  


Každý z nich potřebuje mít nějaký příjem. Většina se živí obchodem na tržišti. Najdou se mezi nimi i tací dobrodruzi, kteří zasvětili svůj život lovu odměn. Někteří zdatní jedinci se nechali najmout Arlenem mezi služebnictvo a gardu, jiní zase hledají podřadnější práci u Obchodní prospekce.


Řemeslníci

Někteří možná nemají Anaky v lásce, ale na to se jich nikdo neptá. Oficiálně přišli, aby si vydělali peníze. Z toho důvodu na ně někteří pohlížejí jako na nedůvěryhodnou skupinu, která nenásleduje společný ideál všech. Zároveň ale všichni vědí, jak moc důležitou práci tito lidé odvádějí, takže si své obavy z jejich přítomnosti většinou nechávají pro sebe.


Torsidští řemeslníci pracují pro Sida (ústa Řemeslnické federace), který je povinen zásobovat Arlena surovinami, pracovní silou při stavbě opevnění a řemeslnickými zakázkami, díky kterým může získat finance na splácení dluhů Obchodní Prospekci.


CP - cizí postavy (5 - 8)

Na pátý ročník bychom potřebovali o něco větší množství hlavně bojových CPéček než loni. Jejich hraní bude do značné míry koordinované, takže CP budou muset poslouchat orga, který jim bude přidělen. CPéčka mají účastnický poplatek tradičně zadarmo.

Autor: ...