Základní informace - Pravidla - O světě - Obecné znalosti
O světě
...

Ekonomika

Suroviny

Jihonorgathské (Mlhavské) hory jsou proslulé svými vzácnými i vysoceodolnými rudami jako je Vorkurit nebo Talnachit. Zásadním mezníkem je však odlišná (nižší) cena ghornského méně kvalitního inuru. Kováři z hraďiště si již několikrát nechali přivézt ghornský inur a z něj také něco vyrobili.
Jak moc je nekvalitní, popřípadě nestabilní?

Suroviny


Mechanizmy
Pravidelné události

Každé ráno jedenáctou hodinu poledního času vyráží všichni lovci Harg Torsid do okolních lesů, neboť v tuto dobu vylézá lovná zvěř ze svých doupat a přemísťuje se.

Pravidelně každý den kolem čtvrté odpolední doráží do hraďiště obchodní karavana putující z Ghornu.

Vybírání daňí probíhá na konci každého měsíce. O výběr se stará převážně Arlenova garda. Hlavní úředník Harg Torsidu má na starost vyčíslení a sčet daňí a sepsání daňového pergamenu, který musí být následně podepsán Arlenem.
Dovoz, vývoz a zakázky

Kvůli neschopnosti bývalých obchodnických a řemeslnických mistrů se zboží na skladech hromadí a většina kupců se bojí kamkoli vydat. Menšina buď bohatne, nebo umírá. S úpadkem obchodu se pojí úpadek řemesla, tradiční výrobci vysoce kvalitního zboží nemají odbyt a situaci řeší různě – nečinností, přeorientováním se na zboží, které se dá prodat v místě, přesunem, úplnou změnou práce a života, …

Ta hmotnější část ekonomického cirku Harg Torsid je visibilně uschována ve velkém sklaďišti, které má na starost Arlenův osobní úředník, má od něj samozřejmě klíč. Ještě nikdy se žádní lapkové nepokoušeli vykrást Arlenovo sklaďiště. Nenacházejí se v něm totiž žádné velké poklady ani zlaté bohatství. Jde spíš jen o velké množství potravin, stavebních surovin a nejspíš i drahých kovů.

Vzhledem k lokalitě, ve které se nacházíme, je zde často nadnášen problém nadbytku produktů ve skladech a jejich minimální odbyt. Obchodní prospekce částečně pomáha a ulehčuje místnímu sklaďišti, neboť dohazuje a zařizuje i zakázky z Ghornu a Západní Mlhavy, kde nejsou zvyklí na tak nízké ceny, jako v Norgathu.
Záměstnání

Zaměstnání a nějaký ten výdělek je možné získat u samotného Arlena, sekundárně u jeho úředníka, jež sídlí v radnici. Mnohdy je nejjednodušší nechat se naverbovat do zbraně. Obchodní prospektor Demiurg Dolvich vypisuje na nástěnku před radnicí volné pozice, kterými značně pomáha již tak zchudlému obyvatelstvu. Tato doba není příliš příznivá a každá mince je vesničanům drahá jako jejich vlastní život.

Majitel hraďiště Arlen Torsid hledá zájemce, který se bude staratpřevážně o manipulaci se surovinami ve sklaďišti. Požadovány jsou znalosti sečítání, udčítání, čitaníe a uvažování. A dále je potřeba sehnat: ...

- hlavní úředník a skladník
- údržbář staré studně s porouchaným mechanizmem
- čistič latrýn a stok
- Arlenovo služebnictvo (lovec, dřevorubec, popravčí...)
- čistič latrýn a stok

Autor: ...

...

Měna a ceny v Norgathu

V hraďišti Harg Torsid se obchoduje, jak s norgathskými, tak s mlhavskými i s ghornskými mincemi.

Základní převod:
5 md měďáku = 1 st stříbrňák
5 st stříbrňáků = 1 zl zlaťák

Zde jsou vypsány orientační ceny nejběžněji obchodovaného zboží, známé prakticky každému v Harg Torsid. Obchodníci mají samozřejmě o cenách rozsáhlejší vědomosti.

Diamant (gram) 16zl
Barevné drahé kameny (kus) 2 - 15 zl
Kámen(5hrud, 2x2m zdiva) 3md
Stavební kámen (5 ks) 4st
Perly (ks) 5zl
Mramor (deska 50x50cm) 4zl
Obsidián (hrouda) 4st
Zlatá ruda (hrouda) 10zl
Stříbrná ruda (hrouda) 7zl
Měděná ruda (hrouda) 4zl
Inurová ruda (hrouda) 12zl
Zlatý prut různě
Stříbrný prut 3st
Železná cihla 1zl
Měděný prut 4md
Zpracovaný inur (cihlička) 15zl
Kláda (různá) různě
Prkno (2m) 2st
Trám (4m) 6st
Meč 5zl
Vydělaná kůže (přibližně) 2zl
Kožešina (přibližně) 1zl
Vzácná dřeva (špalek) 2zl
Maso syrové 5md
Maso sušené 5md
Maso pečené 2st
Mouka (5hrstí) 1md
Zelenina (košík) 2st
Ovoce (košík) 5md
Brambory (košík) 1md
Medovina (láhev) 3zl
Víno (láhev) 1zl
Pivo (korbel) 1st
Destiláty (láhev) 3zl
Chleba 3md
Autor: ...